TJÄNSTER

Vi skräddarsyr paketlösningar med fast pris
 
Vi erbjuder hjälp med de flesta frågor kring Din ekonomi och Ditt företag. De tjänster vi kan hjälpa Dig med är bland annat: 
 
Redovisning
Sammanställning av material och registrering av verifikationer, underlag för rapportering till Skatteverket.
 
Bokslut och årsredovisning 
Bokslutstransaktioner samt upprättande av årsredovisning med tillhörande noter. 
 
Deklarationer
Aktiebolag, handelsbolag, enskild firma, privatpersoner med tillhörande bilagor
 
Ekonomiska rapporter
Budgetering, kalkylering och företagsanalys.
 
Bolagsärenden
Vi hjälper till med såväl bolagsbildning som uppstart av aktiebolag, handelsbolag eller enskild firma. Hjälp med affärsplan, likviditetsbudget och resultatbudget samt hålla i kontakterna med berörda myndigheter. När firman eller bolaget sedan är startat kan vi hjälpa er att bygga upp fungerande rutiner.
 
Samt även:
Löner
Fakturering 
Köp och överlåtelse av företag